termen

De volgende termen kun je tegenkomen

GMFCS

Gross Motor Function Classification System
De score gaat van GMFCSI (minst aangedaan) tot V (meest aangedaan). Bij de GMFCS gaat het over de grof motorische mogelijkheden die het kind heeft om zich te verplaatsen.

Op het ‘Royal Children’s Hospital Melbourne’ (kinderziekenhuis in Melbourne) hebben ze een tekening gemaakt om dit te verduidelijken.

MACS

Manual Ability Classification System
De MACS  beschrijft hoe kinderen met een cerebrale parese hun handen gebruiken wanneer ze objecten hanteren bij dagelijkse activiteiten. De score gaat van I (minst aangedaan) tot V (meest aangedaan).

Op de pdf op de website macs.nu kun je er meer over lezen.

HABIT / BIT

Hand-Arm Bimanuele Intensieve Training / Bimanuele Intensieve Therapie. HABIT versus constraintherapie. Bij bimanuele therapie ligt de nadruk op het gebruik en de coördinatie van beide armen in het dagelijks functioneren.

CIMT

Constraint Induced Movement Therapy. CIMT  CI(M)T is een therapievorm waarbij er door een beperking aan te brengen een bepaalde bewegingsvaardigheid wordt aangeleerd. Dus bijvoorbeeld de goede arm vastbinden om de spastisch verlamde arm te trainen.

CIMT/BIT

Bij CIMT/BIT worden beide therapievormen gecombineerd.

EBP, Evidence Based Practice

Evidence Based Practice (EBP), Het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Vraag hier nadrukkelijk naar als er een therapie of iets dergelijks wordt geadviseerd.