termen

De volgende termen kun je tegenkomen

GMFCS

Gross Motor Function Classification System
http://www.erasmusmc.nl/huge/51023/177434/184523/748651?lang=nl

De score gaat van GMFCSI (minst aangedaan) tot V (meest aangedaan). Bij de GMFCS gaat het over de grof motorische mogelijkheden die het kind heeft om zich te verplaatsen.

MACS

Manual Ability Classification System
http://www.macs.nu/files/MACS_Dutch_2010.pdf

De MACS  beschrijft hoe kinderen met een cerebrale parese hun handen gebruiken wanneer ze objecten hanteren bij dagelijkse activiteiten. De score gaat van I (minst aangedaan) tot V (meest aangedaan).

HABIT / BIT

Hand-Arm Bimanuele Intensieve Training / Bimanuele Intensieve Therapie. HABIT versus constraintherapie. Bij bimanuele therapie legt men de nadruk op het gebruik en de co√∂rdinatie van beide armen in het dagelijks functioneren.

CIMT

Constraint Induced Movement Therapy. CIMT  CI(M)T is een therapievorm waarbij er door een beperking aan te brengen een bepaalde bewegingsvaardigheid wordt aangeleerd.

Bij CIMT/BIT worden beide therapievormen gecombineerd.

EBP, Evidence Based Practice

Evidence Based Practice (EBP), Het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Vraag hier nadrukkelijk naar als er een therapie of iets dergelijks wordt geadviseerd.