Vuistslag

hemiparese | hemiplegie | cerebrale parese unilateraal aangedaan

Hemiparese ofwel hemiplegie is de meest voorkomende lichamelijke handicap bij kinderen. Het wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging voor, tijdens of kort na de geboorte. Vroeger werd dit spastisch verlamd aan een kant genoemd, tegenwoordig cerebrale parese, unilateraal aangedaan.

Bij hemiparese is er een probleem bij de aansturing van de spieren door een beschadiging in de hersenen. Deze hersenbeschadiging is vaak ontstaan tijdens de zwangerschap, de bevalling of kort daar na.

GMFCS en MACS

Spasticiteit komt in vele vormen en gradaties. Daarom zijn er indelingen bedacht. De twee meest bekende indelingen zijn de MACS en de GMFCS.

De MACS  beschrijft hoe kinderen met een cerebrale parese hun handen gebruiken wanneer ze objecten hanteren bij dagelijkse activiteiten. De score gaat van 1 tot 5, waarbij 1 de lichtste vorm is.

De mogelijkheden die het kind heeft om zich te verplaatsen wordt ingedeeld volgens de GMFCS. Deze gaat van 1 tot 5 waarbij 1 de lichtste vorm is. Via de BOSK (patiëntenvereniging) kun je een infographic bekijken.

lichte spastische verlamming

Op deze website vind je tips en informatie over de lichte vorm (GMFCS1) van hemiparese.

vuistslag

De naam van deze website staat voor het gebalde vuistje waaraan ik herkende dat onze zoon hemiparese had. Naar aanleiding daarvan schreef ik het boek Vuistslag dat in 2011 uitkwam, en richtte ik deze site op. Nu onze zoon een gewone jongen van dertien jaar is, heb ik het boek uit de handel laten nemen. Wel is het nog in de bibliotheek te leen. Deze website houd ik in de lucht om ouders van jonge kinderen met hemiparese tips en hoop te geven. | Trudy van Rooij